Free Musketeers maakt wereldwijd uitgeven van uw boek mogelijk.
vertaald naar het Engels, geheel gratis, en wereldwijd beschikbaar
Uitgeverij Free Musketeers - J.L. van Rijweg 74, 2713 JA Zoetermeer Nederland - +31 (0) 79 320 35 90
Make that the cat wise

“Make that the cat wise’’, begrijpt iedere Hollander als in: ‘maak dat de kat maar wijs’. Het is natuurlijk alles behalve een correcte vertaling. Geen enkele Engelsprekende en -lezende buitenlander begrijpt wat er met deze directe vertaling wordt bedoeld. Het is bij uw boek van groot belang dat een passende vertaling wordt toegepast.


read more
Over Free Musketeers

Free Musketeers is een uitgeverij waarbij iedereen welkom is. Dus ook een beginnend schrijver. Free Musketeers laat alle schrijvers in hun waarde en gaat met respect en grote betrokkenheid met elk manuscript om. De samenwerking met America Star Books maakt het wereldwijd uitgeven van uw boek mogelijk. 


read more
Wereldwijd uitgeven

Vertalen en uitgeven en wereldwijd beschikbaar zijn is geheel gratis. Het kost u niets. America Star Books neemt alle kosten voor haar rekening. U heeft als auteur recht op royalty’s. Het percentage aan royalty’s loopt op tot en met 50% over de verkochte exemplaren boven de 5.000.


read more